Dokumenter

Reinvesterings-udbygnings-og-saneringsplan 2017, læs HER.

Bilagsrapport med projektbeskrivelser – RUS-plan 2017, læs HER.

Kortbilag Miljøkonsekvensrapport nord transformer, læs HER.

Kortbilag Miljøkonsekvensrapport syd transformer, læs HER.

Vejledning Forsigtighedsprincip magnetfelter 2013, læs HER.

Undergrounding high voltage electricity transmission lines, læs HER.

Electricity Transmission Costing Study, læs HER.