Foreninger

Endrup lokalarkiv

Formand

Anne-Grethe Jeppesen
E: ag@q-networking.dk

Medlem

Preben Jahreis
T: 26 35 73 51
E: PJ@rybners.dk

Idrætsforening

Samlingstedet

Formand

Verner Bertelsen
T: 51 39 14 53
E: bertelsen@bbsyd.dk

Borgerforening

Nedlagt

Venstreforening

Formand

Ketty Christoffersen
E: keot@mail.dk

Kasserer

Ketty Christoffersen
E: keot@mail.dk

Medlem

Vita Zenner
E: vita.zenner@dk.bosch.com

Suppleant

Karl Kristian Knudtzen
E: kk@knudtzen.dk

Medlem

Johannes Schmidt
E: johbs@hotmail.com

Revisor

Bodil Vejrup
E: bvejrup@privat.dk

Revisor suppleant

Rask Søndergård

Revisor

Børge Ottesen