Projektbeskrivelse Stor Bålhytte ved Sneum Å i Endrup vers 7.07.2014