Bilagsrapport med projektbeskrivelser - RUS-plan 2017