Foreninger

Endrup lokalarkiv

Formand:
Anne-Grethe Jeppesen
E-mail: ag@q-networking.dk

Medlem:
Preben Jahreis
Tlf. 26 35 73 51
E-mail: PJ@rybners.dk

 

Idrætsforening
Opdateres…

Samlingsstedet
Verner Bertelsen
Tlf. 51391453

 
Borgerforening
Nedlagt
 
Venstreforening
Formand:
Ketty Christoffersen
E-mail: keot@mail.dk
 
Kasserer:
Johannes Jørgensen
E-mail: raunsoegaard@bbsyd.dk
 
Suppleant:
Troels Zenner
E-mail: zenner@zenner.dk
 
Referant:
Rask Søndergård
E-mail: rask.s@pc.dk
 
Medlem:
Bodil Vejrup
E-mail: bvejrup@privat.dk
 
Medlem:
Johannes Schmidt
E-mail: johbs@hotmail.com
Endrup - byen der ligger som blommen i et guldæg.

Copyright ©. All rights reserved.